مقاله تاثیر عصاره الکلی گیاه فراسیون سفید (Marrubium Vulgare) بر روی پارامترهای هورمونی سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش صحرایی ماده بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۷۴ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره الکلی گیاه فراسیون سفید (Marrubium Vulgare) بر روی پارامترهای هورمونی سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش صحرایی ماده بالغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراسیون سفید
مقاله PCOS
مقاله LH
مقاله FSH
مقاله پروژسترون
مقاله استرادیول
مقاله تستوسترون
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مختار
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حرف شنو شمسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک (Polycystic ovarian syndrome) باعث اختلال در تخمک گذاری و ناباروری در زنان می شود. در این تحقیق اثر عصاره الکلی گیاه فراسیون سفید برروی پارامترهای هورمونی مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش صحرایی ماده بالغ مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۴۸ سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲۰۰-۱۸۰ گرم به طور تصادفی به ۶ گروه ۸ تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه شاهد، گروه تجربی ۱ دریافت کننده ۵۰۰ mg/kg عصاره به صورت خورا کی به مدت ۲۱ روز، گروه تجربی ۲PCOS، گروه تجربی ۳ (PCOS+500mg/kg) و گروه تجربی ۴ (PCOS+1000mg/kg) که به مدت ۲۱ روز عصاره را به صورت خوراکی دریافت کردند. یک روزپس از دریافت آخرین وعده عصاره، نمونه های خونی جمع آوری و میزان هورمون هایLH ،FSH ، تستوسترون، استرادیول و پروژسترون به روش رادیو ایمونواسی (RIA) اندازه گیری شدند.
یافته ها: میزان هورمون LH در گروه PCOS+1000 mg/kg نسبت به PCOS کاهش معنی داری نشان داد. میانگین غلظت هورمون FSH در هیچ یک از گروه ها نسبت به گروه PCOS اختلاف معنی داری را نشان نداد. میزان هورمون های استرادیول و پروژسترون در گروه های PCOS+1000 mg/kg و PCOS+500 mg/kg نسبت به گروه PCOS کاهش معنی داری نشان داد. همچنین میزان هورمون تستوسترون در گروه PCOS+1000 mg/kg کاهش معنی داری را نسبت به گروه PCOS نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد عصاره الکلی فراسیون سفید پارامترهای هورمونی را در سندرم تخمدان پلی کیستیک بهبود می بخشد.