مقاله تاثیر عصاره الکلی گیاه بومادران بر روند اسپرماتوژنز در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۶۸۴ تا ۶۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره الکلی گیاه بومادران بر روند اسپرماتوژنز در رت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله عصاره الکلی بومادران
مقاله بیضه
مقاله موش صحرایی رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تک زارع نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیده حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی میرجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه استفاده از گیاهان دارویی بسیار متداول گشته است. بومادران با اسم علمی Achillea millefolium L. به دلیل وجود ترکیبات شیمیایی گوناگون، در طب سنتی و مدرن استفاده می شود. امروزه مساله کنترل جمعیت اهمیت زیادی دارد و دارویی لازم است که بدون عوارض جانبی بوده و باعث مهار تولید اسپرماتوزییدها گردد. هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره الکلی سرشاخه های گل دار گیاه بومادران برروی باروری و روند اسپرماتوژنز می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه ۳۲ رت بالغ نر، نژاد ویستار به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول، هشت رت، ۲۰۰ mg/kg عصاره الکلی بومادران، گروه دوم، هشت رت، ۴۰۰ mg/kg از عصاره الکلی بومادران و گروه آزمایشی سوم، هشت رت، ۸۰۰ mg/kg عصاره الکلی بومادران را به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. گروه شاهد، هشت رت، آب مقطر استریل تزریقی را دریافت کردند. پس از ۲۰ روز موش ها کشته شده و برش های بافتی از بیضه تهیه شد و روند اسپرماتوژنز مورد بررسی دقیق هیستولوژی قرار گرفت.
یافته ها: در مقایسه بین گروه های تجربی با گروه شاهد گروه هایی که دوز بالای عصاره را دریافت کرده بودند تغییراتی مانند ضخیم شدگی غشای پایه لوله اسپرم ساز، کاهش سلول های اپیتلیوم ژرمینال، پرخونی در بافت بیضه را نشان دادند (P<0.001).
نتیجه گیری: غلظت بالای عصاره منجر به ایجاد تغییرات ساختمانی و تغییر روند اسپرماتوژنز در بیضه می گردد. این امر می تواند زمینه بررسی های جامع تر جهت آزمایش برروی انسان به عنوان داروی ضد باروری طبیعی و بدون خطر گردد.