مقاله تاثیر عصاره آبی گیاه خرفه بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال موش های صحرایی نر نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره آبی گیاه خرفه بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال موش های صحرایی نر نژاد ویستار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه و یادگیری
مقاله خرفه
مقاله شاتل باکس
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابا حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری شیبانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عصاره آبی گیاه خرفه (Portulaca Oleracea) یک منبع غنی از اسیدهای چرب امگا۳ می باشد که این ماده در تکامل مغز و سیستم عصبی و افزایش حافظه نقش اساسی دارد. بنابراین در این مطالعه به بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه خرفه بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال با اندازه گیری میزان STL (مرحله تاخیری) در ۴۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم پرداخته شد. موش ها به مدت یک هفته جهت سازش با شرایط محیط در اتاق حیوانات در شرایط حرارتی ۲۱±۲ درجه سانتی گراد، ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی نگهداری شدند. گیاه خرفه ازسبزی فروشی ها خریداری و پس از خشک شدن، آن را آسیاب کرده و عصاره آبی آن جهت انجام آزمایشات بر روی موش ها در دستگاه شاتل باکس مورد استفاده قرار گرفت. از آنالیز واریانس یک طرفه برای تعیین میانگین و خطای استاندارد هر گروه و به کمک روش Scheffe و Tukey، تفسیرهای آماری صورت گرفت. سطح آماری مورد قبول برای بررسی اختلاف میانگین ها، p<0.05 در نظر گرفته شد. در این تحقیق از دوزهای ۰٫۲۵، ۰٫۵ ۱٫۰ mg/kg استفاده گردید. دوز ۰٫۲۵ mg/kg به عنوان دوز موثر انتخاب شد که هم سطح کورتیزول و هم سطح STL را افزایش می داد.