مقاله تاثیر عصاره آبی الکلی برگ گردو بر شاخص های هماتولوژیک در موش صحرایی نر مبتلا به کم کاری تیروئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره آبی الکلی برگ گردو بر شاخص های هماتولوژیک در موش صحرایی نر مبتلا به کم کاری تیروئید
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگ گردو
مقاله هایپوتیروئیدیسم
مقاله شاخص های هماتولوژیک
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب پور سارا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مختار
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی اسفندیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هایپوتیروئیدیسم از جمله بیماری های انسانی است که در نتیجه اختلالات خود ایمنی و کمبود ید در رژیم غذایی روزانه افراد بوجود می آید. در این تحقیق اثر عصاره آبی الکلی برگ گردو بر شاخص های هماتولوژیک در موش صحرایی نر مبتلا به کم کاری تیروئید مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از ۶۰ سر موش صحرایی نر بالغ، با وزن تقریبی ۲۲۰-۲۰۰ گرم استفاده شد که به شش گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه کنترل بدون هیچ تیمار دارویی، گروه شاهد که حلال عصاره دریافت کرد. گروه تجربی ۱، کم کاری تیروئید که داروی متی مازول بصورت گاواژ به مدت ۱۰ روز دریافت کرد. گروه تجربی ۲، تیمارشده با عصاره برگ گردو به میزان (mg/kg) 1500، گروه تجربی ۳ و ۴ که علاوه بر القای هایپوتیروئیدیسم به ترتیب و روزانه (mg/kg) 1500 و ۷۵۰ عصاره برگ گردو را بصورت خوراکی و به مدت ۴ هفته دریافت کردند و شاخص های هماتولوژیک شامل گلبول های قرمزوسفید، نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل، پلاکت، هماتوکریت، هموگلوبین، MCH، MCHC و MCV اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس A NOVA و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (P<0.05). بر اساس نتایج آماری بدست آمده از این تحقیق در گروه تجربی ۱، تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، پلاکت، لنفوسیت، MCH، MCHC نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش و ائوزینوفیل افزایش معنی داری را نشان داده است. در گروه های تجربی ۳ و ۴ نسبت به گروه تجربی ۱، تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین و پلاکت افزایش وائوزینوفیل کاهش معنی داری را نشان می دهد. بر اساس نتایج این تحقیق و مطالعات سایر محققان، احتمالا عصاره آبی الکلی برگ گردو بعلت داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و پلی فنلی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند، گلبول های قرمز و هموگلوبین را در برابر آسیب های اکسیدانی محافظت می کند و باعث کاهش تعداد ائوزینوفیل ها نیز می گردد و تجمع و چسبندگی پلاکت ها را مهار و تعداد پلاکت را در افراد مبتلا به هایپوتیروئید افزایش می دهد.