مقاله تاثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو نوآورانه
مقاله جو همکارانه
مقاله رفتارهای ضد تولید
مقاله عدالت توزیعی
مقاله عدالت رویه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتی هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عریضی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: براتی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: سرهنگی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار کارکنان در سازمان باید در جهت تولید باشد. اما گاه این رفتارها نه تنها در مسیر تولید نیست؛ بلکه، در فرایند تولید نیز اختلال ایجاد می کند. با این وجود، برخی عوامل مانند جو سازمانی مناسب و وجود عدالت سازمانی مانع رفتارهای مخرب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید در کارکنان یکی از سازمان های شهر اصفهان است. نمونه پژوهش شامل ۱۳۲ نفر از کارکنان این سازمان بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه های عدالت سازمانی و جو سازمانی و فهرست وارسی رفتار ضد تولید است. نتایج نشان داد که رفتار ضد تولید نسبت به سازمان با جو سازمانی نوآورانه، جو سازمانی همکارانه، عدالت توزیعی و عدالت رویه ای رابطه منفی دارد و رفتار ضد تولید نسبت به فرد با جو سازمانی همکارانه و عدالت رویه ای رابطه منفی دارد. همچنین، جو نوآورانه، جو همکارانه و عدالت رویه ای تاثیر مستقیم، و عدالت توزیعی تاثیر غیرمستقیم بر رفتارهای ضد تولید دارد. بر اساس یافته ها، سازمان ها می توانند با تشویق نوآوری و همکاری و نیز توسعه رویه ها و توزیع های عادلانه از رفتارهای مخرب و ضد تولید کارکنان جلوگیری کنند.