مقاله تاثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۳۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله عدالت سازمانی
مقاله حمایت سازمانی ادراک شده
مقاله اعتماد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرکافی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نسب فخرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نزدیک به پنج دهه است که محققان رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و گرایش های کاری کارمندان را (مانند رضایت شغلی، درگیری شغلی و تعهد سازمانی) مورد بررسی قرار می دهند. در این مدت تحقیقات زیادی صورت گرفته و دامنه ادبیات به طور چشمگیری گسترش یافته است. علاوه بر این حوزه های پژوهشی جدیدی مطرح شده است که در آن، عوامل گرایشی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار گردیده اند.
باتوجه به نقش عوامل گرایشی در نظریه های سازمان، پژوهش حاضر تلاش کرده است از طریق یک مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزارAmos  به بررسی رابطه متغیرهای عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی (متغیرهای مستقل) با تعهد سازمانی (متغیر وابسته) بپردازد.به ویژه این تحقیق با بهره گیری از نظریه های مبادله اجتماعی، حمایت سازمانی و مبادله رهبر-عضو، نقش حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی را به عنوان متغیرهای میانجی گر مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش ۳۴۳ نفر از کارمندان آتش نشانی، هلال احمر، دانشگاه شهید باهنر و اداره امور شعب (بانک ملی) استان کرمان شرکت داشتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که عدالت سازمانی به شکل غیر مستقیم، از طریق دو متغیر حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی بر تعهد تاثیر می گذارد. همچنین نتایج حاکی است که حمایت سازمانی ادراک شده دارای تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تعهد است، تاثیر غیر مستقیم آن از طریق متغیر اعتماد سازمانی صورت می گیرد و نهایتا تاثیر مستقیم اعتماد سازمانی بر تعهد بیش از تاثیر متغیرهای دیگر است.