مقاله تاثیر شیاف ویتامین D بر آتروفی واژن در زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر شیاف ویتامین D بر آتروفی واژن در زنان یائسه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین D
مقاله یائسگی
مقاله آتروفی
مقاله مخاط واژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدین میترا
جناب آقای / سرکار خانم: راد پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ایران
جناب آقای / سرکار خانم: براتی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دلاویز حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یائسگی در زنان همراه با مشکلاتی مانند مقاربت دردناک، کاهش ضخامت آندومتر و افزایش PH است. ویتامین D در تکثیر و ترمیم بافت پوششی موثراست. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شیاف ویتامین D بر آتروفی واژن در زنان یائسه بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد ۴۴ نفر زن یائسه به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان و کنترل تقسیم شدند. گروه درمان، شیاف واژینال ویتامین D و گروه کنترل شیاف پلاسبو دریافت کردند. میانگین میزان درد هنگام مقاربت در اولین ملاقات، در پایان هفته ۲، ۴ و ۸ معاینه و ثبت گردید. میزان PH و بلوغ سلول های سطحی مخاط واژن در شروع مطالعه و در پایان هشتمین هفته به ترتیب با استفاده از کاغذ PH سنج و تهیه اسمیر بررسی شدند. داده ها با آزمون های آماری تی مستقل و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین تکثیر سلول های سطحی در گروه های درمان و کنترل در پایان هفته هشتم به ترتیب، ۱۲٫۴±۶۹٫۷۶ و ۱۸٫۳۸±۵۴٫۶۶ و میزان PH مخاط واژن ۰٫۶۷±۱٫۴۲ و۰٫۷۴ ±۲٫۱ بود (P<0.05). میزان درد در طی مقاربت در گروه درمان به طور قابل توجهی کاهش یافت.
نتیجه گیری: ویتامین D در تکثیر سلول های سطحی، کاهش میزان PH واژن و بهبود میانگین درد در طی مقاربت در زنان یائسه موثر است.