مقاله تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۶۳ تا ۷۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری آب آبیاری
مقاله کدورت
مقاله منحنی رطوبتی خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک روش ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: معاضد هادی
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری عبدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از مشکلات و مسائل کشاورزی فاریاب ناشی از ترکیب شیمیایی و فیزیکی آب آبیاری است. کیفیت آب آبیاری از طریق تاثیر بر ساختمان خاک، توزیع اندازه منافذ و پیوستگی آن ها، بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک موثر است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تیمارهای شوری مختلف در حضور کدورت ثابت بر منحنی رطوبتی خاک می باشد. تیمارهای شوری در پنج سطح (S1=1، S2=2، S3=4، S4=6 و S5=5 دسی زیمنس بر متر) با کدورت ثابت (T=200 NTU) اعمال شدند. این تیمارها در سه عمق مختلف خاک (۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۳۰ و ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر) با بافت سیلتی لوم در سه تکرار در قالب یک طرح آماری بلوک کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین منحنی رطوبتی خاک به روش صفحات فشاری انجام شد. نتایج حاصل به وسیله نرم افزار MSTATC مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد رطوبت خاک برای تیمارهای S2، S3، S4 و S5 نسبت به تیمار S1 به ترتیب ۱۳٫۶۵، ۲۰٫۲۰، ۲۳ و ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین مقایسه درصد رطوبت خاک در عمق های مختلف نشان داد که عمق دوم و سوم نسبت به عمق اول کاهش ۱٫۴۰ و ۲ درصدی دارند.