مقاله تاثیر شوخ طبعی بر میزان فرسودگی شغلی پرستاران شهر قزوین (۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۲ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر شوخ طبعی بر میزان فرسودگی شغلی پرستاران شهر قزوین (۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوخ طبعی
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری دهکردی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طرقه میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور مقایسه فراوانی و شدت فرسودگی شغلی در پرستاران با شوخ طبعی بالا (۳۰ نفر) و شوخ طبعی پایین (۳۰ نفر) در سال ۱۳۹۰ در بیمارستان های شهر قزوین انجام شد. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. ابزار سنجش شامل دو پرسش نامه شوخ طبعی SHQ و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (MBI) بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی تحلیل شدند. پرستاران با شوخ طبعی بالا از فراوانی و شدت فرسودگی شغلی کم تری نسبت به پرستاران با شوخ طبعی پایین برخوردار بودند.