مقاله تاثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آوای قرآن کریم
مقاله ترتیل
مقاله مجلسی
مقاله فاکتورهای سیستم ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: روان سالار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی نسب جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حدادنیا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر شنیدن دو نوع تلاوت قرآن به روش ترتیل یا مجلسی بر مقدار فاکتور های سیستم ایمنی مثل C3, C4, WBC IgG, IgA, IgM, در انسان بود.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی روی ۶۰ نفر دانشجوی داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به تلاوت نوع ترتیل و گروه دوم به تلاوت نوع مجلسی به مدت ۲۰ دقیقه گوش دادند. خونگیری قبل و بعد از شنیدن قرآن انجام شد. مقدار فاکتورهای
IgA، IgM، IgG، C3،C4  به کمک کیت و روش انتشار شعاعی و تعداد گلبول های سفید به کمک دستگاه شمارش گر سلولی اندازه گیری شد. داده های قبل و بعد از شنیدن قرآن به کمک نرم افزار اس.پی.اس اس نسخه ۱۶ و آزمون های آماری آماری یو من ویتنی و کروسکال والیس و تحلیل کوواریانس آنالیز شد.
یافته ها: شنیدن تلاوت مجلسی باعث افزایش در فاکتورهای
(p=0.004) C4، (p=0.049) C3 و (p=0.032) IgG گردید. اما، بر بقیه فاکتورها تاثیری نداشت. شنیدن تلاوت ترتیل باعث افزایش در (p=0.008) IgG و (p=0.001) C3 شد. ولی، بر بقیه فاکتورها تاثیری نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که شنیدن هر دو نوع تلاوت قرآن کریم به روش مجلسی یا ترتیل باعث افزایش میزان فاکتورهای سیستم ایمنی و تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با شرایط بحرانی و استرسی می شود.