مقاله تاثیر شعارهای بهداشتی فرآورده غذایی بر ارزیابی مصرف کنندگان و توسعه محصول جدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر شعارهای بهداشتی فرآورده غذایی بر ارزیابی مصرف کنندگان و توسعه محصول جدید
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعارهای بهداشتی
مقاله توسعه محصول جدید
مقاله ارزیابی مصرف کنندگان
مقاله صنعت مواد غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایاری فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوند محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش درک چگونگی تاثیر شعارهای بهداشتی فرآورده های غذایی بر ارزیابی مصرف کنندگان و عملکرد توسعه محصول جدید می باشد. در این پژوهش عواملی که بر ارزیابی شعارهای بهداشتی و عملکرد توسعه محصول جدید تاثیرگذار می باشند شامل برداشت مصرف کننده از منافع محصول، کانون تمرکز، طبیعت پدید آورنده، سطح درگیری مصرف کننده و تمایز محصول، مورد بررسی قرار گرفته اند. به این صورت که چهار شعار بهداشتی سلامت قلب، سلامت استخوان های بدن، سلامت روحی و استرس در دو قالب افزایش کارایی و کاهش خطر بیماری برای محصول نان حجیم صنعتی غنی شده با پروتئین سویا در نظر گرفته شده است. این شعارها از نظر جذابیت، باورکردنی و متقاعد بودن مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای هر شعار یک مدل رگرسیونی به روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل برازش داده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، خریداران محصولات روزانه نسبتا پرمصرف، که بالای ۱۸ سال سن دارند با حجم نمونه ۳۹۹ می باشد. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسش نامه با طیف لیکرت ۷ تایی است. نتایج پژوهش نشان داده اند که برداشت مصرف کننده از منافع محصول، کانون تمرکز، طبیعت پدید آورنده، سطح درگیری مصرف کننده و تمایز محصول، بر ارزیابی شعارهای بهداشتی تاثیر دارند. ابتکار این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی شعارهای بهداشتی و عملکرد توسعه محصول به طور همزمان است. این پژوهش می تواند به عنوان راهنمای مناسبی برای مدیران صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد.