مقاله تاثیر شرایط عصاره گیری به کمک فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی از میوه داغداغان (Celtis australis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر شرایط عصاره گیری به کمک فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی از میوه داغداغان (Celtis australis)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج
مقاله ترکیبات فنولی
مقاله داغداغان
مقاله فراصوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری فر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ماهونک علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو شیوه استخراج با فراصوت اعم از پروب و حمام، بر میزان استخراج ترکیب های فنولی، فلاونوئیدی و قدرت مهار رادیکال های آزاد DPPH از میوه داغداغان با استفاده از سه حلال استخراجی آب، متانول ۸۰ درصد و اتانول ۷۰ درصد بود. بر اساس نتایج، در روش استخراج با پروب فراصوت، حلال اتانول ۷۰ درصد و زمان ۲۰ دقیقه بیشترین میزان ترکیب های فنولی (۰٫۰۱۷±۸٫۹۰۶ میلی گرم معادل اسیدگالیک به گرم نمونه خشک)، فلاونوئیدی (۰٫۰۵۶±۳٫۳۴۵ معادل کوئرستین به گرم نمونه خشک) و قدرت مهارکنندگی رادیکال های