مقاله تاثیر شدت های نوری مختلف تحت نور مداوم روی رشد بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر شدت های نوری مختلف تحت نور مداوم روی رشد بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت نور
مقاله نور مداوم
مقاله رشد
مقاله قزل آلای رنگین کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی صاحبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آذری تاکامی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی حقیقی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: آرمودلی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی طی مدت ۲ ماه در سال ۱۳۸۷ و به منظور تعیین شدت نوری مناسب رشد بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان تحت نور مستمر (۲۴ ساعت روشنایی) در ایستگاه تحقیقاتی تغذیه و غذای زنده آبزیان واقع در بندرانزلی انجام گرفت. آزمایش در ۱۲ عدد مخزن فایبرگلاسی با گنجایش ۸۰ لیتر، جریان آب۰٫۸ لیتر در دقیقه، تراکم ۲۰ عدد ماهی و با میانگین وزن اولیه ۱۳-۱۲ گرم، صورت پذیرفت. این آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی در ۴ تیمار شامل شدت های ۱۰۰ لوکس، ۲۰۰ لوکس، ۳۰۰ لوکس و ۴۰۰ لوکس و با ۳ تکرار انجام شد. ماهیان آزمایشی با غذای تجاری FFT و GFT به ترتیب در گروه های وزنی ۳۰-۱۲ گرمی و ۵۰-۳۰ گرمی تغذیه شدند. آنالیز آماری نشان داد با افزایش شدت نور از ۱۰۰ لوکس به ۴۰۰ لوکس، رشد ماهی بیش تر می شود، اما اختلاف معنی داری بین تیمارها از نظر افزایش میانگین میزان رشد، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و میزان بقاء مشاهده نشد. به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین میزان رشد و ضریب تبدیل مطلوب در سطح شدت نوری ۴۰۰-۳۰۰ لوکس به دست می آید.