مقاله تاثیر شدت امواج مافوق صوت بر نانوساختارهای γ-Fe2O3 فرآوری شده به روش سونوشیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۳۸ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر شدت امواج مافوق صوت بر نانوساختارهای γ-Fe2O3 فرآوری شده به روش سونوشیمیایی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوساختارهای اکسید آهن
مقاله γ-Fe2O3
مقاله روش سونوشیمیایی
مقاله امواج التراسونیک
مقاله سونیکیتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنجانی روشن امیر
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت فرآوری سونوشیمیایی نانوساختارهای اکسید آهن از کلرید آهن (FeCl3.6H2O) بعنوان پیش ماده، هیدروکسید سدیم (NaOH) بعنوان واکنشگر، پلی وینیل پایرولیدن (PVP) بعنوان سورفکتانت و همچنین آب مقطر بعنوان حلال در دمای ۵۰ oC در این پژوهش استفاده گردید. ابتدا محلول هایی با مولاریته مشخص از FeCl3.6H2O و NaOH تهیه شد و در مدت زمان ۱٫۵ ساعت واکنش ها بین محلول ها انجام گرفت. در حین انجام واکنش های شیمیایی بین محلول ها امواج التراسونیک با ۵ شدت مختلف و در فرکانس ثابت ۲۰kHz توسط دستگاه سونیکیتور  (Sonicator)به محلول اعمال گردید. با انجام واکنش های شیمیایی رسوباتی از نانوساختارهای اکسید آهن در محلول حاصل شد سپس این رسوبات توسط صافی از محلول جدا و پس از شستشو با آب مقطر و متانول مخصوص شستشو در دمای ۱۰۰ oC به مدت ۴ ساعت خشک شدند. نانوساختارهای تهیه شده در ابتدا جهت بررسی ساختار مواد توسط دستگاه های آنالیز پراش اشعه X (XRD) و جهت بررسی دمای کریستالیزاسیون مورد آنالیز TG-DTA و سپس توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) جهت بررسی مورفولوژی و اندازه ذرات مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان از فرآوری نانوساختارهای اکسید آهن با فاز γ داشت که میانگین اندازه ذرات ۲۰-۵۰ نانومتر خواهد بود.