مقاله تاثیر سینرژیستیک نیسین و اسانس زیره سبز (.Cuminum cyminum L) بر رشد Streptococcus iniae در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سینرژیستیک نیسین و اسانس زیره سبز (.Cuminum cyminum L) بر رشد Streptococcus iniae در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوکوس اینیایی
مقاله زیره سبز
مقاله نیسین
مقاله قزل آلای رنگین کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائنی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: رومیانی لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) به عنوان یک باکتری نوظهور و زئونوز تهدیدی برای مزارع پرورشی ماهی در سرتاسر جهان و سلامت انسان محسوب می شود. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) و نیسین بر روی رشد استرپتوکوکوس اینیایی بود. برای این منظور فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) با مقدار ۱۰۳ عدد استرپتوکوکوس اینیایی در هر گرم تلقیح گردید و اثر اسانس زیره سبز با غلظت های ۰، ۰٫۰۰۵، ۰٫۱۳۵ و ۰٫۴۰۵ درصد و نیسین با غلظت های ۰، ۰٫۲۵ و ۰٫۷۵ میکروگرم بر میلی لیتر بر روی رشد این باکتری در دماهای ۴ و ۱۰ درجه سلسیوس طی مدت ۱۵ روز نگهداری بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد در نمونه های نگهداری شده در دمای ۴ درجه سلسیوس، رشد باکتری هنگام استفاده مجزای اسانس زیره یا نیسین تا روز نهم به تعویق می افتد. در حالی که حالت ترکیبی این دو ماده رشد باکتری را تا روز سوم به تأخیر می اندازد. در دمای ۱۰ درجه سلسیوس، نیسین تا روز سوم و اسانس زیره تا روز ششم و در ترکیب با هم تا روز ششم، توانستند مانع از رشد باکتری شوند. در دمای ۴ درجه سلسیوس بیشترین تاثیر سینرژیسم در تیمار ۰٫۴۰۵ درصد اسانس زیره سبز با ۰٫۷۵ میکروگرم در میلی لیتر نیسین مشاهده شد. در حالی که این تاثیر در دمای ۱۰ درجه سلسیوس، در تیمارهای ۰٫۱۳۵ و ۰٫۴۰۵ درصد اسانس زیره سبز و ۰٫۷۵ میکروگرم در میلی لیتر نیسین دیده شد. در مقایسه با گروه شاهد، غلظت های نیسین و اسنس زیره سبز تفاوت معنی داری در مهار رشد باکتری داشتند (p<0.05). بنابراین می توان به این جمع بندی رسید که نیسین و اسانس زیره سبز به طور موثری رشد استرپتوکوکوس اینیایی را در فیله ماهی قزل آلا مهار می کنند.