مقاله تاثیر سیلیسیوم بر رشد، تبخیر و تعرق و عملکرد زایشی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر سیلیسیوم بر رشد، تبخیر و تعرق و عملکرد زایشی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپری برگی
مقاله اطلسی
مقاله تبخیر
مقاله تعرق
مقاله سیلیسیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلاح ورزی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی سعدآباد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیلیسیوم عنصری غیرضروری است که اثرات سودمند آن در محصولات مختلف گزارش شده است. بدین منظور و جهت بررسی عملکرد رویشی و زایشی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار سطح سیلیسیوم (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ppm150 ) طی دو مرحله رشد (۴-۶ و ۸-۱۰ برگی) با چهار تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد. روش کاربرد سیلیسیوم به صورت اسپری برگی و هر دو هفته یکبار بود. استفاده از سیلیسیوم تعداد گل بر روی بوته را به میزان ۷۳% افزایش داد. ارتفاع گیاه نیز تحت تاثیر سیلیسیوم و مرحله رشد افزایش پیدا کرد. اگرچه وزن تر، وزن خشک و وزن زیست توده با کاربرد سیلیسیوم افزایش یافتند، اما گیاهانی که از مرحله ۴-۶ برگی تحت تیمار سیلیسیوم قرار گرفتند، در مقایسه با گیاهانی که از مرحله ۸-۱۰ برگی اسپری روی آن ها انجام شد، از وزن تر، وزن خشک و زیست توده بالاتری برخوردار بودند. استفاده از سیلیسیوم وزن تر و خشک شاخساره و سطح برگ را به ترتیب ۵۷، ۳۷ و ۵۲ درصد افزایش، و میزان تبخیر و تعرق برگ ها را ۵۳% کاهش داد. بنابراین به نظر می رسد که استفاده از سیلیسیوم می تواند از طریق کاهش میزان تبخیر و تعرق و افزایش سطح برگ وی‍ژه گیاه، وزن زیست توده کل را افزایش دهد که به دنبال آن تعداد گل در گیاه نیز افزایش می یابد.