مقاله تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محصولات فرعی پسته
مقاله اوره
مقاله پلی اتیلن گلیکول
مقاله تانن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختارپور امیر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصریان عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی عبدالمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تاثیر سیلو کردن و اضافه کردن پلی اتیلن گلیکول (PEG) و اوره بر ترکیب شیمیایی، ترکیبات فنولی و تولید گاز محصولات فرعی پسته و تاثیر این عمل آوری بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین دو آزمایش طراحی شد. در آزمایش اول محصولات فرعی پسته به ترتیب با ۱ و ۰٫۵ درصد ماده خشک PEG و اوره عمل آوری شد و در ۱۲ عددکیسه نایلونی با ظرفیت ۳ کیلو گرم به مدت ۶۰ روز سیلو شدند. عمل آوری محصولات فرعی پسته، ترکیبات فنولی، تانن و تانن های متراکم را به طور معنی داری (۰٫۰۵>P) کاهش داد. اضافه کردن PEG به سیلاژ محصولات فرعی پسته، تولید گاز را بعد از ۹۶ ساعت کشت افزایش داد و مقادیر انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی با اضافه کردن PEG و اوره افزایش پیدا کرد (۰٫۰۵>P). در آزمایش دوم از ۸ راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش در قالب طرح مربع لاتین ۴×۴ تکرار شده استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل: ۱) سیلاژ ذرت (۱۵ درصد ماده خشک جیره)، ۲) سیلاژ پوست پسته، ۳) سیلاژ پوست پسته عمل آوری شده با ۰٫۵ درصد وزن ماده خشک اوره و ۴) سیلاژ پوست پسته عمل آوری شده با ۱ درصد وزن ماده خشک PEG، بودند. میزان تولید و ترکیبات شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. pH شکمبه تغییر نکرد ولی، غلظت نیتروژن آمونیاکی برای تیمار اوره نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (۰٫۰۵>P). می توان نتیجه گرفت که در اثرعمل آوری محصولات فرعی پسته اثر منفی تانن ها بر قابلیت هضم ماده آلی کاهش، انرژی قابل متابولیسم افزایش و درنتیجه ارزش تغذیه ای آن بهبود پیدا کرد