مقاله تاثیر سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز در درمان ویتیلیگو: یک مطالعه مقدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۰۹ تا ۲۳۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز در درمان ویتیلیگو: یک مطالعه مقدماتی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوکاتالاز
مقاله سوپراکسید دیسموتاز
مقاله تاثیر
مقاله ویتیلیگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی نایینی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ شوشتری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز (PSD یا Pseudocatalase/superoxide) یک ژل موضعی است که به خاطر داشتن اثرات درمانی، در درمان ویتیلیگو مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی اثر این ترکیب در ویتیلیگو طراحی شد.
روش ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی مقدماتی (پایلوت) تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما بود. ۴۶ ضایعه متقارن ویتیلیگو در اندام ۲۳ بیمار که به کلینیک های پوست اصفهان در سال ۱۳۸۹ مراجعه کرده بودند، به این مطالعه وارد شد. به بیماران، فرمول سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز یا ژل دارونما برای ضایعات سمت چپ یا راست داده شد. مساحت ضایعه پوستی و درجه رنگدانه پیگمنتاسیون در ابتدا و ۲، ۴ و ۶ ماه بعد مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: هیچ تغییر معنی داری در مساحت ضایعه پوستی و دور فولیکولی (اطراف یا مجاور فولیکولی) در گروه های مورد مطالعه یافت نشد (P=0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده عدم وجود تاثیرات درمانی معنی دار برای سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز در درمان ویتیلیگو بود.