مقاله تاثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان درد عضلانی دختران ورزشکار شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان درد عضلانی دختران ورزشکار شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آروماتراپی
مقاله ماساژ
مقاله درد عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی نیا منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی نیا سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همان گونه که ورزش بر جسم و روان تاثیر می گذارد، عوامل جسمانی و روانی نیز بر ورزش و عملکرد ورزشی تاثیر می گذارند. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان درد عضلانی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان بود. ۳۲ بازیکن شرکت کننده در مسابقات دهه فجر ۱۳۹۰، به شیوه در دسترس انتخاب و به گروه های مساوی، کنترل، آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ تقسیم شدند. به این منظور از پرسشنامه های مشخصات فردی و درجه بندی ذهنی درد و کوفتگی عضلانی تالوگ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبسته و مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد به جز گروه آروماتراپی، بین میزان درد عضلانی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05) و گروه های کنترل و ماساژ و کنترل و آروماتراپی – ماساژ موجب ایجاد اختلاف شده اند. نتایج نشان داد روش های مورد استفاده مداخلات موثری برای کاهش میزان درد عضلانی ورزشکاران در مسابقات است.