مقاله تاثیر سن و جنس بر ناحیه زیبایی دندان ها در دو حالت استراحت و لبخند ارادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر سن و جنس بر ناحیه زیبایی دندان ها در دو حالت استراحت و لبخند ارادی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیبایی دندانی
مقاله افزایش سن
مقاله جنس
مقاله سن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آن جا که یکی از اهداف درمان های ارتودنسی، بهبود زیبایی صورت است، بررسی فاکتورهای موثر در زیبایی یک لبخند حایز اهمیت می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سن و جنس بر روی ناحیه زیبایی دندان ها در حالت استراحت و لبخند زدن، در بالغین بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، ۱۲۰ زن و مرد از نژاد ایرانی و در منطقه اصفهان به طور تصادفی در سه گروه سنی ۲۵ – ۲۰، ۴۰ – ۳۵ و ۵۵ – ۵۰ سال و با توزیع سنی یکسان انتخاب شدند. از هر فرد در حالت استراحت، لبخند ارادی و همچنین از نمای کلی دندان ها عکس برداری شد. پس از انجام اندازه گیری ها، اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، آزمون همبستگی Pearson و آزمون Tukey، ارزیابی شد (a=0.05).
یافته ها: افزایش سن سبب کاهش ارتفاع خط لب و کاهش میزان نمایان شدن دندان های فک بالا در دو حالت استراحت(p value= 0.03)  و لبخند زدن (p value= 0.02) و در فک پایین، تنها باعث افزایش نمایان شدگی دندان ها در حالت استراحت شد (p value< 0.001) اما بر روی ارتفاع خط لب در حالت لبخند ارادی تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت (p value>0.05). در زنان، ارتفاع خط لب فک بالا و میزان نمایان شدن دندان ها، در هر دو حالت بیشتر از مردان بود (p value= 0.03) در فک پایین در حالت استراحت، میزان نمایان شدگی دندان ها در مردان، بیشتر بود (p value<0.001) در حالت لبخند ارادی تفاوت قابل توجهی وجود نداشت (p value>0.05).
نتیجه گیری: کاهش قابل توجه ارتفاع خط لب فک بالا و در نتیجه کاهش میزان نمایان شدن دندان ها در حالت استراحت و لبخند ارادی، بیانگر تاثیرات قابل ملاحظه افزایش سن بر روی ناحیه زیبایی دندان ها است که در این میان، تفاوت های میان دو جنس نیز در آن دخیل می باشد. توجه به تاثیر دو عامل سن و جنس در طرح درمان های ارتودنسی توصیه می شود.