مقاله تاثیر سمیت حاد سولفات مس و پرمنگنات پتاسیمبر آبشش و کبد بچه تاس ماهیان ایرانی (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر سمیت حاد سولفات مس و پرمنگنات پتاسیمبر آبشش و کبد بچه تاس ماهیان ایرانی (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمیت حاد
مقاله سولفات مس
مقاله پرمنگنات پتاسیم
مقاله تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: پژند ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شناورماسوله علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: منافی حویق زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضدعفونی کننده های خارجی، برای کنترل عفونتهای سطح خارجی بدن ماهیان و کنترل یا کاهش عوامل بیماریزا در کارگاههای پرورش ماهی به کار می روند. سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم از ضدعفونی کننده های مهم می باشند که در پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق میزان LC50 این دو ضدعفونی کننده محاسبه و اثرات آنها بر روی دو بافت آبشش و کبد بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. این تحقیق بر روی بچه تاسماهیان ایرانی با وزن ۳۲٫۰±۵۷٫۱ گرم در درجه حرارات ۲۳٫۷±۰٫۳۸ درجه سانتی گراد، اکسیژن محلول ۷٫۰۸±۰٫۲ میلی گرم در لیتر، ۸٫۲۵±۰٫۰۶ pH و سختی کل ۳۳۰ میلی گرم در لیتر و در محیط ساکن در طی ۹۶ ساعت اجراشد. پس از۹۶ ساعت بافت آبشش وکبد بچه تاسماهیان ایرانی از نظر ضایعات میکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت کشنده در ۹۶ ساعت سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم به ترتیب 0.15 و ۰٫۱۴ میلی گرم در لیتر بدست آمد. نتایج حاصله ضایعاتی مانند هیپرپلازی، چسبندگی لاملای ثانویه، حجیم شدن غضروفهای پشتیبان در رشته های آبششی، طویل شدن رشته های ثانویه، چماقی شدن، نازک شدن و ضخیم شدن لاملای اولیه و ثانویه، ترشحات موکوسی در آبشش و رکود صفراوی، آتروفی سلولی، نکروز سلولی، پر خونی و دژنرسانس چربی را در کبد نشان داد. بنابراین استفاده نادرست از این ترکیبات باعث بروز مسمومیت در ماهی شده و همچنین باعث تغییرات بافتی می شود.