مقاله تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک (Prebiotic) اینولین روی رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک (Prebiotic) اینولین روی رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پربیوتیک اینولین
مقاله تغذیه
مقاله رشد
مقاله ترکیب لاشه
مقاله ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرا سیدمهیار
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی فرد مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک اینولین در جیره بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) با وزن متوسط ۱٫۱±۰٫۸۲ گرم به مدت ۸ هفته در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. پربیوتیک اینولین در چهار سطح صفر (شاهد)، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد به جیره تجاری اضافه گردید. نتایج نشان داد که افزودن اینولین به جیره به میزان ۰٫۵ درصد، تاثیر معنی داری بر برخی فاکتورهای رشد شامل افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و وزن نهایی داشت (p<0.05). در نرخ بازماندگی و ترکیب لاشه اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت (p>0.05). نتایج آزمون رگرسیون حاکی از همبستگی منفی بین شاخص های رشد و بازماندگی با افزایش سطح اینولین در جیره بود. بیشترین تراکم لاکتوباسیلوس روده در سطح ۰٫۵ درصد اینولین در جیره مشاهده گردید (p<0.05). نتایج این آزمایش نشان داد اضافه کردن اینولین به میزان ۰٫۵ درصد به جیره تجاری ماهی سفید می تواند در افزایش رشد و بقاء تاثیر مثبت داشته باشد.