مقاله تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره بر میزان کلسترول پلاسما در ماهی استرلیاد بالغ پرورشی (Acipenser ruthenus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره بر میزان کلسترول پلاسما در ماهی استرلیاد بالغ پرورشی (Acipenser ruthenus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین C
مقاله ویتامین E
مقاله کلسترول
مقاله استرلیاد
مقاله Acipenser ruthenus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتینا مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قریب خانی مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره بر میزان کلسترول پلاسمای خون ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) در مرکز تکثیر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام گرفت. ۹ جیره غذایی شامل ترکیبی از مقادیر ۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم ویتامین C از نوع ال – اسکوربیل- ۲- پلی فسفات (APP) و ۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم ویتامین E از نوع دی – آلفا توکوفرول در کیلوگرم غذا در دو تکرار و به مدت ۱۵ هفته جهت پرورش ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شد. پس از عادت دهی ماهیان با غذای مصنوعی، تعداد ۱۵ عدد ماهی استرلیاد با وزن متوسط ۱۴٫۲۸±۳۵۰٫۹۲ به هر یک از هجده تانک در نظر گرفته شده معرفی گردید.ماهیان روزانه به میزان ۲% از وزن تر بدنشان مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان هفته پنجم و پانزدهم آزمایش تعداد ۳ عدد ماهی از هر تانک به صورت تصادفی انتخاب شده و مورد خون گیری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز نمونه های خون نشان داد که بیشترین میزان کلسترول در پایان هفته های پنجم و پانزدهم به ترتیب مربوط به تیمارهای E0 C100 mg/kg و E100 C400 mg/kg (جیره های ۲ و ۶) و E100 C0 mg/kg (جیره ۴) بود (P<0.05). و کمترین میزان کلسترول در پایان هفته پنجم مربوط به تیمار E100 C100 mg/kg (جیره ۵) و در پایان هفته پانزدهم مربوط به تیمار E400 C100 mg/kg (جیره ۸) بود (P<0.05). نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره می تواند بر نوسانات میزان کلسترول پلاسمای خون ماهی استرلیاد پرورشی تاثیرگذار باشد.