مقاله تاثیر سطوح مختلف نیم دانه برنج بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف نیم دانه برنج بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیم دانه برنج
مقاله ذرت
مقاله عملکرد
مقاله جوجه های گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: چاشنی دل یداله
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالح حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف جایگزینی نیم دانه برنج با ذرت در دوره رشد جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد ۴۰۰ قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی، به مدت ۴۲ روز در ۵ تیمار و با ۴ تکرار ۲۰ قطعه ای، گروه بندی شدند. تیمارها شامل جیره شاهد، ۱۰ درصد جایگزینی نیم دانه با ذرت در جیره(R1) ، ۲۰ درصد جایگزینی نیم دانه با ذرت در جیره (R2)، ۳۰ درصد جایگزینی نیم دانه با ذرت در جیره (R3)، ۴۰ درصد جایگرینی نیم دانه با ذرت در جیره (R4) بودند. همه جیره ها دارای انرژی و پروتئین یکسان بوده و بر اساس توصیه های انجمن ملی تحقیقات (NRC، ۱۹۹۴) تنظیم شدند. میانگین وزن هفتگی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، خوراک مصرفی به صورت هفتگی در دوره رشد محاسبه گردید. جوجه ها تا ۲۰ روزگی با یک جیره تجاری تغذیه شدند. آزمایش از سن ۲۱ روزگی شروع شد. بیشترین افزایش وزن بدن در جوجه های گروه شاهد، R1 و R2 در طی هفته های چهارم، پنجم و ششم مشاهده شد (P<0.05). نتایج این آزمایش نشان می دهد، که جایگزین کردن نیم دانه برنج تا سطح ۲۰ درصد، اثرات معنی داری بر وزن کبد، مصرف خوراک و افزایش وزن داشت (P<0.05). نتایج این آزمایش نشان داد که نیم دانه برنج می تواند تا سطح ۲۰ درصد در جیره جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار گیرد.