مقاله تاثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۷۸ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات جوانه زنی گونه چاودارکوهی (Secale montanum) در مراحل اولیه رشد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Secale montanum
مقاله جوانه زنی
مقاله تنش خشکی
مقاله تنش شوری
مقاله ریشه چه
مقاله ساقه چه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: قادری شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از گونه های مرتعی مقاوم به خشکی و شوری در امر اصلاح و توسعه مراتع دارای اهمیت فراوانی است. چاودار کوهی یکی از گندمیان مهم مرتعی برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است و با توجه به اهمیت این گونه مرتعی و این که تا کنون مطالعه ای در مورد تحمل به شوری و خشکی آن انجام نشده است، بنابراین در این تحقیق میزان مقاومت این گونه به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی و اثر این تنش ها بر شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه گونه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. برای ایجاد تنش شوری از کلرید سدیم (NaCl) و برای اعمال تنش های خشکی مختلف از پلی اتیلن گلیکول (PEG6000) استفاده شد. طرح آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در چهار تکرار و پنج سطح شوری (شاهد، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار) و همچنین پنج سطح خشکی (شاهد (صفر)، -۰٫۲، -۰٫۴، -۰٫۶ و -۰٫۸ مگاپاسکال) بوده است. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تیمارهای شوری و خشکی بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و بنیه بذر اثر معنی داری داشتند، به طوری که با افزایش تنش شوری و خشکی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه کاهش یافتند.