مقاله تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۸ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلدرچین ژاپنی
مقاله ویتامین E
مقاله سلنیوم آلی
مقاله کیفیت گوشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنوبر کلاتی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: شمس شرق محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دستار بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: زره داران سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل آلی سلنیوم و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین، آزمایشی با استفاده از ۴۸۰ قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملا تصادفی با دو سطح سلنیوم (۰٫۲ و ۰٫۴ میلی گرم در کیلوگرم) و ۳ سطح ویتامینE  18)، ۹۰ و ۱۸۰ میلی گرم در کیلوگرم) با ۴ تکرار و ۲۰ قطعه در هر تکرار انجام شد. نتایج حاصله نشان داد افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با افزایش مکمل ویتامین E جیره، ظرفیت نگهداری آب گوشت ران به طور معنی داری افزایش یافت ولی اختلاف بین سطح ۹۰ و ۱۸۰ میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E معنی دار نبود. درصد ماده خشک و اسیدیته گوشت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. مقدار مالون دی آلدهید گوشت تحت تاثیر رابطه متقابل سلنیوم با ویتامین E قرار گرفت. تیمارهای حاوی ۰٫۲ و ۰٫۴ میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و ۱۸۰ میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E، کمترین میزان مالون دی آلدهید را داشتند. با افزایش مدت زمان نگهداری گوشت، میزان مالون دی آلدهید تولید شده افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن مقادیر بالای سلنیوم و ویتامین E (تیمار حاوی ۰٫۴ میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و ۱۸۰ میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E) به عنوان آنتی اکسیدان به جیره بلدرچین، پایداری اکسیداتیو، مدت زمان نگهداری و کیفیت گوشت را بهبود می بخشد.