مقاله تاثیر سطوح مختلف تنش شوری و همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف تنش شوری و همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله سورگوم
مقاله میکوریز آربوسکولار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری نیا عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی خانیکی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر شوری بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد گیاه سورگوم در همزیستی با قارچ میکوریز در سال زراعی ۱۳۸۵ در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی اجرا شد. در این پ‍ژوهش فاکتور قارچ در دو سطح M0 (بدون قارچ) و M1 (دارای قارچ) و فاکتور شوری در سه سطح ۰٫۸، ۷ و ۱۴ ds/m در نظر گرفته شد. بذرهای جوانه دار سورگوم با Glomus intradices تلقیح شدند. نتایج پژوهش نشان داد در شوری بالا پارامترهایی نظیر سطح برگ، طول اندام هوایی، وزن خشک پانیکول، طول پانیکول، وزن دانه و نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه با نمونه شاهد اختلاف معنی داری در سطح ۱ و ۵ درصد داشتند. طول ریشه، وزن خشک ساقه، برگ، دانه و بوته با حضور میکوریز افزایش قابل ملاحظه ای داشتند. همچنین طول ریشه، ساقه، اندام هوایی و پانیکول، تعداد دانه در پانیکول و وزن دانه در سطح ۱ درصد در قیاس با نمونه شاهد تفاوت معنی دار داشتند. با توجه به نتایج حاصل حضور میکوریز تاثیر مثبتی روی رشد و عملکرد گیاه سورگوم داشت.