مقاله تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر غلظت کاتیون ها و آنیون ها در ژنوتیپ های مختلف کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر غلظت کاتیون ها و آنیون ها در ژنوتیپ های مختلف کلزا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش شوری
مقاله غلظت کاتیون و آنیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده فرید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر غلظت جذب کاتیون ها و آنیون ها در ارقام و لاین های مختلف کلزا، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجراء شد. چهار سطح شوری آب (صفر (شاهد)، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) به عنوان فاکتور اول و هفت رقم زرفام، ساری گل، لاین ۱۴، لاین ۱۸، لاین ۱۱۱، RG003 و هایولا ۴۰۱ به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیش ترین غلظت های جذب منیزیم (Mg)، کلسیم (Ca) و سدیم (Na) به ترتیب برای ارقام RG003 و لاین ۱۴حاصل شد و هم چنین بیش ترین غلظت های جذب پتاسیم (K) و کلر (Cl) به ترتیب برای ارقام RG003، زرفام و ساری گل در مرحله رویشی بدست آمد. در حالی که بیش ترین ارقام RG003 و لاین ۱۴ در غلظت های منیزیم (Mg) و کلسیم (Ca) و بیش ترین غلظت سدیم (Na)، پتاسیم (K) و کلر (Cl) به ترتیب برای لاین ۱۱۱، ساری گل، RG003 و زرفام در مرحله زایشی حاصل گردید. در ضمن با افزایش تنش شوری در غلظت عناصر در قیاس با مرحله زایشی تغییرات کم تری ایجاد شد به طوری که در مرحله زایشی غلظت جذب عناصر سدیم (Na) و کلر (Cl) نسبت به تیمارهای شاهد به ترتیب حدود هشت و دو برابر شده است.