مقاله تاثیر سطح گلخانه و درصد پوشش گیاهی بر کارآیی مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال اول ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطح گلخانه و درصد پوشش گیاهی بر کارآیی مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلاف دما
مقاله انرژی مبادله شده
مقاله سرمایش
مقاله سیستم مبدل زمین به هوا
مقاله گرمایش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مقرب محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورفرد محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: گلدانی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دما در طول سال در عمق ۳ تا ۴ متری زمین تقریبا ثابت است، در نتیجه تابستان دمای زیر زمین کمتر از دمای محیط بوده و این پتانسیل می تواند برای سرمایش گلخانه با استفاده از سامانه مبدل زمین به هوا مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق به منظور بررسی کارایی این سامانه بر سرمایش گلخانه، اثر دو پارامتر مساحت کف گلخانه در سه سطح ۹، ۱۸ و ۲۷ مترمربع و درصد پوشش گیاهی گلخانه در سه سطح صفر، ۵۰ و ۱۰۰ درصد بر دمای داخل گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. طرح آزمایشی مورد استفاده آزمون فاکتوریل بر پایه بلوک های کاملا تصادفی می باشد. پارامترهای دمای دورن گلخانه، انرژی حرارتی مبادله شده و ضریب عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند. از نتایج قابل توجه در این تحقیق این است که در حالت سرمایش به دلیل بروز پدیده تقطیر در داخل لوله ها امکان استفاده از سیکل بسته وجود ندارد. همچنین اثر مساحت و درصد پوشش گیاهی بر عملکرد سامانه معنی دار بود. به طوری که بیشترین میانگین اختلاف دمایی بین دمای گلخانه شاهد و دمای گلخانه در تیمار پوشش گیاهی ۱۰۰ درصد و مساحت کف ۹ مترمربع و برابر ۹٫۶ درجه سانتی گراد و کمترین میانگین اختلاف دمایی در تیمار بدون پوشش گیاهی و مساحت کف ۲۷ مترمربع و برابر ۵٫۲ درجه سانتی گراد به دست آمد. با در نظر گرفتن میانگین انرژی حرارتی مبادله شده در هر تیمار برای حالت سرمایش با سیکل باز بهترین تیمار برای سامانه استفاده شده در این تحقیق، تیمار با مساحت کف ۹ مترمربع و ۱۰۰ درصد پوشش گیاهی تعیین شد.