مقاله تاثیر سرمایه فکری بر نسبت کیوتوبین (Q) شرکت های داروسازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سرمایه فکری بر نسبت کیوتوبین (Q) شرکت های داروسازی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فکری
مقاله نسبت کیوتوبین (Q)
مقاله شرکت های داروسازی
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: کامران راد صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجراحی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن ها، کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند. مروری بر ادبیات سرمایه فکری موید توجه قابل ملاحظه به سنجش، ارزش گذاری و گزارشگری آن است. با توجه به اهمیت روزافزون این مقوله از مدیریت دانش، در این مطالعه ابتدا سرمایه فکری شرکت های داروسازی با استفاده از مدل پولیک محاسبه شده و سپس به بررسی تاثیر سه متغیر تشکیل دهنده سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی / مشتری و سرمایه ساختاری بر نسبت کیوتوبین(Q)  شرکت ها به عنوان معیار عملکردی پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – کیفی و از حیث هدف، کاربردی است. به منظور سنجش سرمایه فکری و نسبت کیوتوبین(Q)  از صورت های مالی شرکت ها و نرم افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که دو متغیر مستقل سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری تاثیر مثبتی بر نسبت کیوتوبین(Q)  داشته اند، اما متغیر مستقل سرمایه انسانی بر نسبت کیوتوبین(Q)  تاثیر منفی داشته است.