مقاله تاثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجح آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجح آنان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله سبک تدریس
مقاله آموزش عالی
مقاله برنامه درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین خندقی مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به وجود رابطه بین سبک یادگیری افراد با سبک تدریس مرجح آنان، مطالعه پیمایشی حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک تدریس مرجح دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. ۱۸۰ دانشجو از میان ۵۰۰ دانشجو در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ از طریق جدول نمونه گیری مورگان، انتخاب شده و به پرسشنامه های سبک تدریس و سبک یادگیری پاسخ دادند. نتایج نشان داد که دانشجویان به سبک تدریس فعال گرایش دارند و سبک یادگیری غالب آنان نیز سبک همگرا و جذب کننده است. به علاوه، دانشجویانی که سبک تدریس فعال را ترجیح می دهند، سبک یادگیری آنان اغلب واگراست طبق یافته ها پیشنهاد می شود که استادان از روش های فعال تدریس استفاده کنند و در ضمن طراحی های تدریس خود شیوه های متفاوتی به کارگیرند تا دانشجویان در تمام شیوه های یادگیری مهارت پیدا کنند و با لحاظ شدن سبک های مختلف تدریس مرجح آنان، موجبات پیشرفت تحصیلی آنان فراهم شود.