مقاله تاثیر سایکوسل در کاهش بولتینگ در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر سایکوسل در کاهش بولتینگ در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله بولتینگ
مقاله سایکوسل
مقاله کشت پاییزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بخش پور محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسون بغدادی منیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به ساقه رفتن بوته های چغندر قند در اولین سال زراعت بولتینگ نامیده می شود. بولتینگ پدیده فیزیولوژیک ناخواسته ای است که اغلب در کشت پاییزه چغندر قند اتفاق می افتد. در این تحقیق سعی بر آن بود تا با استفاده از هورمون سایکوسل ساقه روی چغندر قند در کشت پاییزه تحت کنترل درآید. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در پائیز سال به اجرا در آمد. آزمایش دارای دو فاکتور شامل فاکتور اول محلول پاشی سایکوسل با ۲ سطح صفر و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر و فاکتور دوم زمان محلول پاشی با ۷ سطح در زمان کاشت بذر، پانزدهم آبان، پانزدهم آذر، پانزدهم آبان + پانزدهم آذر، بذر مال + پانزدهم آبان + پانزدهم آذر، پانزدهم اسفند و پانزدهم آبان + پانزدهم آذر + پانزدهم اسفند بود. نتایج حاصل از آزمایش حاکی از آن است که استفاده از سایکوسل درصد گلدهی را کاهش داده و روند آن را به تاخیر انداخت اما سرمای شدید زمستانه منطقه کرج تاثیر سایکوسل را تحت شعاع قرار داده و به طوریکه با افزایش روزهای پس از کاشت درصد گلدهی نیز افزایش یافت به گونه ای که در آخرین تاریخ یادداشت برداری تفاوت معنی داری بین تیمارهای سایکوسل و شاهد از نظر میزان ساقه روی(bolting)  مشاهده نشد. درصد گلدهی در تیمار شاهد ۴۸٫۵۹ درصد و در تیمار سایکوسل ۴۳٫۳۸ درصد بود. همچنین بهترین زمان محلول پاشی پانزدهم اسفندماه با کمترین میزان درصد گلدهی (۳۹٫۲%) بود.