مقاله تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ارقام کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ارقام کلزا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام کلزا
مقاله سالیسیلیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: نمین امیرمعین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا یک گیاه روغنی بسیار مهم و قابل توجه می باشد، بنابراین مهیا کردن شرایط بهینه کشت آن ضرورت دارد. با توجه به شواهد موجود، سالیسیلیک اسید از ترکیبات فنیل پروپانوئیدی می باشد و دارای اثراتی مانند: مقاوم سازی گیاه در برابر پاتوژن ها، اثر بر روی فعالیت آنزیم ها و بیان ژن ها، حفاظت از گیاه در برابر آلودگی خاک و آلودگی های زیست محیطی است. از این رو برای بررسی اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ میکرومولار) بر سه رقم کلزا (okp، طلایه و هایولا)، بذور تهیه شده طی یک طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و سه رقم در گلدان کشت و تیمار شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه، سطح برگ، محتوای پروتیین و پرولین ارقام کلزا افزایش می یابد. با توجه به نتایج بدست آمده رقم طلایه همواره در مقایسه با دو رقم دیگر در موارد بررسی شده برتری داشته است و بهترین غلظت سالیسیلیک اسید بررسی شده در آزمایش های انجام شده ۷۵ میکرو مولار بوده است. بنابراین می توان برای بهینه سازی کشت کلزا از سالیسیلیک اسید استفاده کرد و فتوسنتز و به تبع آن محصول را افزایش داد.