مقاله تاثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۲۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک سرمایه گذاری
مقاله تمرکز مالکیت
مقاله مالکیت سهامداران نهادی
مقاله مالکیت مدیریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نیک کار جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی این موضوع، سه متغیر تمرکز مالکیت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان مالکیت مدیریت به عنوان معیارهای ساختار مالکیت در نظر گرفته شد. با استفاده از داده های ۱۲۰ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ به بررسی این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت الگوی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای تمرکز مالکیت و میزان مالکیت مدیریت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری دارند. اما، میزان مالکیت سهامداران نهادی تاثیری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها ندارد.