مقاله تاثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۴۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی
مقاله زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی
مقاله رشد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده نظر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه گذاری مستقبم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. تحقیق حاضر در صدد بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه زیرساخت ها بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۸۰ می باشد، بنابراین تفکیک زیرساخت ها به دو بخش اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های مورد استفاده در تحقیق با توجه به شرایط کشورهای منتخب آسیایی در چهار معادله طراحی شده در یک سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش ۲SLS برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق آسیا در مقایسه با کشورهای غرب آسیا داشته است؛ به طوری که تاثیر ضرایب زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب شرق آسیا به ترتیب ۰٫۷۰ و ۰٫۶۰ می باشد و تاثیر ضرایب فوق نیز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مذکور به ترتیب ۰٫۱۹ و ۰٫۲۵ می باشد. این در حالی است که ضرایب تاثیرگذار زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب غرب آسیا به ترتیب ۰٫۲۶ و ۰٫۱۰ و همچنین تاثیر ضرایب فوق بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب ۰٫۰۷ و ۰٫۰۵ بوده است.