مقاله تاثیر زمان پرداخت نهایی بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر زمان پرداخت نهایی بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزین های کامپوزیتی
مقاله صیقل دندان
مقاله نشت دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاکوچکی بروجنی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: برکتین مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: زهرا لعیایی
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی آلا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کامپوزیت رزین ها برای کامل شدن پلی مریزاسیون نیاز به زمان دارند که معمولا پس از ۲۴ ساعت به حداکثر خود می رسد. از طرفی بلافاصله پس از ترمیم، جذب آب منجر به انبساط هیگروسکوپیک کامپوزیت رزین ها می شود که در اغلب موارد بعد از یک هفته به تعادل می رسد. با توجه به تاثیر گذار بودن این موارد بر ریزنشت ترمیمهای کامپوزیتی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر زمان پرداخت نهایی بر میانگین ریزنشت ترمیم های کامپوزیت می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی شصت دندان پره مولر سالم انسان انتخاب شد. یک حفره استاندارد Cl V با عمق ۱٫۵ میلی متر، عرض سه میلی متر و طول دو میلی متر در سطح باکال هر دندان تعبیه و به صورت لایه لایه با کامپوزیت رزین ترمیم شدند و پس از آن دندانها به چهار گروه تقسیم شدند. دندانهای گروه اول بلافاصله بعد از ترمیم ، گروه دوم ۱۵ دقیقه بعد از ترمیم ، گروه سوم بعد از ۲۴ ساعت و گروه چهارم پس از یک هفته نگهداری در آب مقطر ۳۷ درجه سانتی گراد پرداخت شدند. نمونه های هر گروه تحت تاثیر پانصد سیکل حرارتی قرار گرفتند. در ادامه دندانها توسط موم چسب و لاک ناخن پوشانده و به مدت ۲۴ ساعت در محلول فوشین %۲ قرار گرفتند. نمونه ها متعاقبا شسته و هر نمونه توسط دیسک به دو نیمه تقسیم شد و هر دو نیمه برای بررسی میزان نفوذ رنگ در زیر استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی c28 مشاهده شدند و برای هر نمونه، مقطعی که درجه ریزنشت بیشتری داشت در نظر گرفته شد. از تست Kruskal Wallis و پس آزمون Man Whitney با درجه اطمینان %۹۹٫۱ برای آنالیز داده ها استفاده گردید.
یافته ها: کمترین میانگین ریزنشت مربوط به دندانهای گروه سوم در لبه اکلوزال بود و بیشترین میانگین ریزنشت مربوط به دندانهای گروه دوم در لبه اکلوزال و ژنژیوال دیده شد و بین چهار گروه در لبه اکلوزال اختلاف آماری معنادار دیده شد. (p<0.009) اما در لبه ژنژیوالی اختلاف معنی دار نبود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که زمان انجام پرداخت نهایی بر میانگین ریزنشت ترمیم های کامپوزیت لبه مینایی موثر است و بهترین زمان برای آن ۲۴ ساعت بعد از ترمیم می باشد، در حالی که در لبه عاجی تاثیری نشان نداد.