مقاله تاثیر زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی ایران بر جذب سرب و کادمیوم لجن فاضلاب کاربردی توسط ذرت (.Zea mays. L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی ایران بر جذب سرب و کادمیوم لجن فاضلاب کاربردی توسط ذرت (.Zea mays. L)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله کادمیوم
مقاله لجن فاضلاب
مقاله زئولیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت کبری
جناب آقای / سرکار خانم: بارانی مطلق مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در زمین های کشاورزی علاوه بر داشتن برتری های اقتصادی، گزینه مناسبی نیز برای رفع مشکل مدیریت لجن فاضلاب است. از محدودیت های اصلی مصرف لجن فاضلاب وجود غلظت های بالای فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر زئولیت طبیعی بر جذب سرب و کادمیوم موجود در لجن فاضلاب توسط ذرت بود. به این منظور آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. تیمار‎ها شامل لجن فاضلاب در ۳ سطح ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد (وزنی/ وزنی) و زئولیت در ۴ سطح ۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ (وزنی/ وزنی) بودند. نتایج نشان داد، کاربرد لجن فاضلاب موجب افزایش غلظت سرب در اندام هوایی ذرت گردید، ولی فقط در تیمار ۲۰ درصد نسبت به تیمار شاهد اختلاف آماری معنی ‎دار در سطح ۱ درصد مشاهده گردید. کاربرد لجن موجب افزایش معنی ‎دار در سطح ۱ درصد غلظت سرب و کادمیوم در ریشه ذرت گردید. نتایج هم چنین نشان داد کاربرد زئولیت موجب کاهش معنی‎ دار (در سطح ۱ درصد) غلظت سرب و کادمیوم در اندام هوایی و ریشه ذرت و افزایش معنی‎ دار (در سطح ۱ درصد) pH خاک گردید.