مقاله تاثیر ریکاوری از طریق شناوری در آب سرد روی شاخص های آسیب عضلانی و سلول های خونی سیستم ایمنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۳۳۰ تا ۳۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر ریکاوری از طریق شناوری در آب سرد روی شاخص های آسیب عضلانی و سلول های خونی سیستم ایمنی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناوری در آب سرد
مقاله کراتین کیناز
مقاله لکوسیتوز
مقاله فعالیت بی هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشوری مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: اسفرجانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انجام فعالیت بدون ریکاوری مناسب، سبب آسیب های ساختاری در عضلات می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر ریکاوری از طریق شناوری در آب سرد و ریکاوری غیر فعال پس از فعالیت بی هوازی روی شاخص های آسیب عضلانی و تعداد سلول های خونی بود.
روش ها: ۱۰ نفر از شناگران زن فعال دانشگاه صنعتی اصفهان با میانگین سن ۲٫۲±۱۹٫۸ سال، در دو روز جداگانه و به فاصله ۱ هفته، در محل اجرای آزمون حضور یافتند. آزمودنی ها در هر روز شنای ۱۰۰ متر کرال سینه را اجرا و پس از آن در یکی از روش های ریکاوری ۱۵ دقیقه ای شامل نشستن در کنار استخر و شناوری در آب سرد ۲۳oC شرکت کردند و در ادامه هر دو روش ریکاوری، آزمودنی ها به مدت ۴۵ دقیقه در کنار استخر نشستند. شاخص های آسیب عضلانی شامل (Creatine kinase) CK و (Lactate dehydrogenase) LDH و تعداد سلول های سفید ۱ ساعت قبل از فعالیت و ۲۴ ساعت پس از فعالیت ارزیابی شد.
یافته ها: شناوری در آب سرد سبب کاهش معنی دار CK نسبت به گروه شاهد و عدم تغییر معنی دار لکوسیت ها، نوتروفیل ها و مونوسیت ها پس از گذشت ۱ ساعت از انجام فعالیت شد. در هر دو گروه، ۱ ساعت بعد از شنای ۱۰۰ متر،LDH نسبت به مقادیر استراحتی، افزایش معنی داری نشان داد. همه متغیرها به جز CK،۲۴ ساعت پس از فعالیت به سطح پایه برگشتند.
نتیجه گیری: شناوری در آب سرد پس از فعالیت های بی هوازی، می تواند سبب کاهش تعداد گلبول های سفید و آسیب شود و روند ریکاوری را تسریع بخشد.