مقاله تاثیر روغن های اسانسی حاصل از اورگانو و تایم و آنزیم بتا–گلوکاناز بر عملکرد و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر روغن های اسانسی حاصل از اورگانو و تایم و آنزیم بتا–گلوکاناز بر عملکرد و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه جو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن اسانسی
مقاله آنزیم بتا–گلوکاناز
مقاله جوجه گوشتی
مقاله عملکرد
مقاله گوارش پذیری مواد مغذی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفرانی طبری دامون
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضمیری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: دادپسند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: روغن های اسانسی ترکیبات ضدمیکروبی مناسبی هستند، اما در شرایط تغذیه ای یا محیطی نامطلوب اثر بیشتری دارند؛ همچنین، روغن های اسانسی تولید داخل کشور قابل رقابت با نمونه های خارجی هستند.هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر افزودن دو روغن اسانسی ارگواستیم( ۰٫۵g/kg وارداتی) و آنتی بیوفین(۱g/kg، ایرانی) بر عملکرد تولید و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه جو، بدون یا دارای آنزیم بتا–گلوکاناز (۰٫۰۵g/kg) بود.روش کار: در ابتدای هفته ی دوم پرورش، ۱۹۲ جوجه گوشتی (مخلوط هر دو جنس)، به شش تیمار (هر تیمار شامل چهار تکرار و هر تکرار شامل هشت جوجه بود) در قالب آزمایش فاکتوریل (۳ سطح روغن اسانسی×۲ سطح آنزیم) بر پایه ی طرح کاملا تصادفی، گروه بندی شدند. نتایج: افزودن روغن های اسانسی ارگواستیم و یا آنتی بیوفین به جیره های بر پایه جو، سبب بهبود معنی داری (p<0.05) در ضریب تبدیل خوراک در کل دوره (۱٫۹۴ در برابر ۲٫۰۶) و وزن نهایی بدن (۱۷۸۶٫۷۵ در برابر ۱۵۹۱٫۳۷ برای هر پرنده) و گوارش پذیری مواد آلی (۸۵٫۲۷ در برابر %۷۴٫۱۰)شد، ولی تفاوتی بین این جیره ها در حضور یا غیاب بتا–گلوکاناز و نیز بین دو روغن اسانسی دیده نشد. نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که افزودن روغن های اسانسی به جیره های بر پایه جو، حتی بدون آنزیم، می تواند سبب کاهش اثرات ضدتغذیه ای جو و بهبود عملکرد شود. همچنین، با توجه به نبود تفاوت بین روغن های اسانسی در این پژوهش و از طرفی، کم یاب و پرهزینه بودن روغن های اسانسی خارجی، استفاده از روغن های اسانسی مشابه تولید کشور در سطح به کار رفته، قابل توصیه هستند.