مقاله تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های خاکورزی
مقاله خاک ورزی حفاظتی
مقاله مدیریت بقایای گیاهی
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی نژاد کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف خاکورزی و سطوح مختلف بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شیرودی، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸-۸۹ به صورت کرت های نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه روش مختلف خاکورزی ( خاکورزی مرسوم، کم خاکورزی و بی خاکورزی) و چهار میزان کاربرد بقایای سال قبل (۰، ۳۰، ۶۰، ۹۰ درصد) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد نوع خاکورزی تاثیر معنی داری بر تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه داشت. افزایش کاربرد بقایا باعث کاهش تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع شد. بیشترین میزان عملکرد دانه در روش کم خاکورزی و کاربرد ۳۰ درصد بقایا در سطح خاک بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان ماده خشک تولیدی ( بیوماس) در تیمار کاربرد ۳۰ درصد بقایا و روش کم خاکورزی بدست آمد. بنابراین با توجه به تاثیرات مثبت کاربرد بقایا درروش کم خاکورزی، کاربرد ۳۰ درصد بقایا پیشنهاد می گردد.