مقاله تاثیر روش های تلفیقی کنترل تراکم علف های هرز پهن برگ بر عملکرد چغندرقند در منطقه کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر روش های تلفیقی کنترل تراکم علف های هرز پهن برگ بر عملکرد چغندرقند در منطقه کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله علف هرز
مقاله کنترل مکانیکی
مقاله کنترل شیمیایی
مقاله مدیریت تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرهادی سیدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی روش های مکانیکی، شیمیایی و تلفیق آن ها در کنترل علفهای هرز پهن برگ چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ در ماهیدشت کرمانشاه به اجرا در آمد. در این آزمایش نه تیمار مختلف از اختلاط علف کش های پس رویشی فن مدیفام، دس مدیفام، اتوفومیسات و تریفلوسولفورون متیل با سیتوگیت و هم چنین کولتیواسیون به همراه دو تیمار شاهد بدون کنترل و شاهد با کنترل کامل علف های هرز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار کولتیواسیون به همراه علف کش تریفلوسولفورون متیل سبب کاهش ۵۴٫۹۱ درصد وزن خشک علف های هرز شده و کنترل کامل علف هرز تاج خروس Amaranthus spp. را نسبت به تیمار شاهد نشان داد. تیمار کولتیواسیون به همراه مخلوط تواما علف کش های فن مدیفام، دس مدیفام، اتوفومیسات و تریفلوسولفورون متیل و با سیتوگیت سبب افزایش ۱۵۹٫۸۹ درصد وزن خشک ریشه چغندرقند نسبت به تیمار شاهد شد. هم چنین تراکم علف هرز گوش فیلیConringia orientalis  را نسبت به تیمار شاهد، صددرصد کنترل کرد. از نظر عملکرد ریشه، تیمار مخلوط علف کش های فن مدیفام، دس مدیفام، اتوفومیسات و تریفلوسولفورون متیل با سیتوگیت نسبت به تیمار شاهد ۱۲۱٫۸۶ درصد افزایش داشت. در مجموع تیمارهای فن مدیفام+دس-مدیفام+اتوفومیسات همراه کولتیواسیون، مخلوط علف کش های فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومیسات و تریفلوسولفورون متیل با سیتوگیت و کولتیواسیون بالاترین عملکرد ریشه چغندرقند را داشتند.