مقاله تاثیر روابط میان فرهنگی بر شیوه زمامداری از دیدگاه حضرت علی (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت اسلامی از صفحه ۸۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر روابط میان فرهنگی بر شیوه زمامداری از دیدگاه حضرت علی (ع)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ و اسلام
مقاله روابط میان فرهنگی
مقاله روابط میان خرده فرهنگ ها
مقاله نظام فکری و فرهنگی حضرت علی (ع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولیخانی ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با مطالعه دقیق سخنان حضرت علی (ع)، ابتدا نظام فکری و فرهنگی امام علی (ع) را به سه بخش «الف) از بین بردن تعصبات قومی قبیله ای و برقراری مساوات ب) از بین بردن فساد اقتصادی و فاصله طبقاتی ج) مبارزه با ظلم و ستم و رعایت حقوق مردم» تقسیم کرده و بعد از آن، دیدگاه حضرت علی (ع) را بر روابط میان فرهنگی مورد بررسی قرار داده و در پایان تاثیر روابط بین خرده فرهنگ ها بر نوع رفتار زمامداران و کارگزازان حکومت اسلامی را در سه بخش «الف) روابط میان اقشار مختلف جامعه ب) روابط میان اقلیت های مذهبی ج) روابط میان قبائل و نژادهای مختلف»، بررسی کرده است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای که منبع اصلی آن کتاب نهج البلاغه است با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این مطالب پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حضرت علی (ع) در راه تباین و توافق میان فرهنگهای مختلف، فرهنگهای نادرست را با دلیل و منطقی روشن رد، و فرهنگ و آداب و رسوم صحیح را تایید، و مطابق با آن رفتار می کرده است.