مقاله تاثیر رنگ ها بر کارآیی تبلیغات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر رنگ ها بر کارآیی تبلیغات
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلیغات
مقاله تلویزیون
مقاله بیلبوردی
مقاله اتوبوسی
مقاله رنگ
مقاله مدل آیدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدسعیدی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: صفار راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شرکت ها به اثر معجزه آسای رنگ ها پی برده اند. رنگ می تواند علاقه را برانگیزد و در نتیجه میل به خرید محصول را افزایش دهد. برای هدفمند کردن هر چه بیشتر تبلیغات به شناخت رنگ ها، خصوصیات و تاثیرات متفاوت آن ها بر افراد نیاز داریم. هدف اصلی در این مطالعه، بررسی وجود اختلاف در رنگ انتخابی روش های تبلیغاتی تلویزیونی، بیلبوردی و اتوبوسی از طریق مدل آیدا و تعیین رنگی است که بیشترین اثر را در هر یک از سه رسانه دارد. لذا طی یک تحقیق پیمایشی پرسشنامه ای در بین خریداران مواد شوینده و بهداشتی توزیع شد و موارد بالا با استفاده از روش رگرسیون لجستیک ترتیبی و نیکویی برازش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاثیر رنگ مورد استفاده در تبلیغات این سه روش از تفاوت معنی داری برخوردار است و در انتخاب رنگ، سفید بیشترین میزان را دارد. هر چند با نگاهی دقیق درمی یابیم که شرکت ها در کنار این رنگ با توجه به نوع محصولات خود باید از دیگر رنگ های برانگیزنده علاقه نیز استفاده کنند.