مقاله تاثیر رنگدانه های کاروتنوئیدی بر پایداری اکسیداتیو روغن های زیتون فرابکر ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر رنگدانه های کاروتنوئیدی بر پایداری اکسیداتیو روغن های زیتون فرابکر ایرانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتاکریپتوگزانتین
مقاله پراکسیدان
مقاله سیس لوتئین
مقاله لوتئین
مقاله کاروتنوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی زاده ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: پیراوی ونک زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صفافر حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش نمونه برداری روغن های زیتون فرابکر از ۷ منطقه زیتون خیز ایران صورت گرفت. مقدار رنگدانه های کاروتنوئیدی نمونه های روغن های زیتون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با فاز معکوس تعیین شد و همچنین به منظور ارزیابی پایداری روغن ها، اندیس پراکسید روغن های زیتون انبار شده در مجاورت نور و تاریکی ۴ هفته متوالی اندازه گیری گردید. بیشترین میزان میانگین رنگدانه کاروتنوئیدی روغن های زیتون ایرانی مربوط به لوتئین (۵۱٫۴۸%) و کمترین میزان مربوط به رنگدانه بتاکاروتن (۰٫۷۶%) می باشد. رنگدانه کاروتنوئیدی سیس لوتئین نقش پرواکسیدان در مجاورت نور و رنگدانه بتاکریپتوگزانتین نقش پراکسیدان در مجاورت تاریکی را در کاهش پایداری و افزایش فساد روغن نشان دادند.