مقاله تاثیر رطوبت خاک و تعداد تردد اسکیدر بر شیاری شدن مسیرهای چوب کشی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۲۱ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر رطوبت خاک و تعداد تردد اسکیدر بر شیاری شدن مسیرهای چوب کشی (مطالعه موردی: جنگل خیرود)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکیدر چرخ لاستیکی
مقاله تیمبرجک ۴۵۰C
مقاله شیاری شدن
مقاله رطوبت خاک
مقاله تعداد تردد و مسیر چوب کشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورغلامی مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونیان باریس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات استفاده از اسکیدرهای چرخ لاستیکی در چوب کشی بر روی خاک های جنگلی می تواند به سه گروه اصلی تقسیم بندی شود: بهم خوردگی خاک، کوبیدگی خاک و شیاری شدن خاک. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تعداد تردد اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبرجک ۴۵۰C  و رطوبت خاک در مسیرهای چوب کشی بر روی شیاری شدن و ایجاد رد چرخ در خاک های ریزدانه و کمی کردن این اثرات است. این مطالعه در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود اجرا شد و اثرات رطوبت خاک در سه دسته ۲۵، ۳۵ و ۴۵ درصد و سطوح متفاوت کوبیدگی که به وسیله تعداد عبور اسکیدر اعمال شده شامل ۱، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ بار تردد است. نتایج نشان داد که افزایش تعداد دفعات عبور اسکیدر، شیاری شدن و تشکیل رد چرخ را افزایش داده است. همچنین شیاری شدن و تشکیل رد چرخ در خاک در رطوبت ۴۵ درصد بیشتر از رطوبت های ۲۵ و ۳۵ درصد است. به طور میانگین، عمق رد چرخ خاک در رطوبت های ۲۵، ۳۵ و ۴۵ درصد به ترتیب برابر ۴۳، ۱۰۱ و ۱۷۲ میلی متر است. بنابراین متوقف کردن عملیات چوب کشی در طول دوره ای که رطوبت خاک بالا است، می تواند صدمه به خاک و ایجاد رد چرخ را کاهش دهد. در نتیجه عملیات چوب کشی به طور عمده باید در طول فصل تابستان و شرایط خشکی انجام شود.