مقاله تاثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهای چهار گروه درآمدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهای چهار گروه درآمدی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد جمعیت
مقاله رشد اقتصادی
مقاله نرخ زاد و ولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرابیان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: صدقی سیگارچی نازیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جمعیت یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. برخی از مطالعات تجربی حاکی از تاثیر منفی این عامل بر رشد اقتصادی هستند و بعضی اثر مثبت را نشان می دهند. هدف از این مقاله آن است که تاثیر جمعیت بر رشد اقتصادی طی سال های ۲۰۰۷-۱۹۸۵ بین ۱۵۶ کشور در چهارگروه درآمدی (بالا، متوسط رو به بالا، متوسط رو به پایین و پایین) بررسی شود. در این مطالعه با استفاده از روش پنل دیتا تاثیر رشد جمعیت و ‌نرخ ‌زاد و ولد بر رشد اقتصادی به ‌روش مستقیم ‌و ‌غیر مستقیم ‌‌ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که در کشورهای با گروه درآمدی بالا جمعیت اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد ولی در سایر گروه های درآمدی این اثر مثبت است. همچنین نرخ زاد و ولد به روش مستقیم در گروه های درآمدی بالا و پایین تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در دو گروه دیگر تاثیر مثبت را نشان می دهد. تاثیر نرخ زاد و ولد بر سرمایه گذاری در کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا مثبت ولی از نظر آماری بی معناست و در سایر گروه ها این اثر مثبت و معنادار بدست آمده است. به طور کلی در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین تاثیر نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی بستگی به برآیند دو اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد لذا به طور قطع نمی توان گفت که با افزایش نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها رشد اقتصادی در بلند مدت افزایش می یابد یا کاهش. ولی نتیجه در سایر گروه های درآمدی کاملا مشخص است. در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بین نرخ زاد و ولد و رشد اقتصادی رابطه مثبت و در دو گروه دیگر یعنی کشورهای دارای درآمد پایین و بالا این ارتباط منفی است.