مقاله تاثیر رشد اقتصادی و قیمت نفت روی مصرف انرژی هسته ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر رشد اقتصادی و قیمت نفت روی مصرف انرژی هسته ای
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژی هسته ای
مقاله قیمت نفت
مقاله رشد اقتصادی
مقاله داده های پانل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدوندناهیدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفت و انرژی هسته ای به عنوان دو کالای استراتژیک، ارتباط تنگاتنگی در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. در این میان با توجه به درجه رشد و توسعه کشورها، میزان حساسیت برای برنامه ریزی در تولید و مصرف انرژی هسته ایدر کشورها متفاوت خواهد بود. در این مقاله آثار رشد اقتصادی و قیمت نفت روی میزان مصرف انرژی هسته ای با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی و با بکار گیری مدل اثرات ثابت و تصادفی برای ۲۸ کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا طی سالهای ۲۰۰۹-۱۹۸۰ تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی اثر مثبت و قیمت نفت بر خلاف انتظار تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی هسته ای داشته است. لذا کشورهای مصرف کننده از انرژی هسته ای به جای جانشین سازی انرژی هسته ای با نفت، بطور مکمل از آن دو استفاده می کنند.