مقاله تاثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام/ پلی پروپیلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۶۴۹ تا ۶۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام/ پلی پروپیلن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندسازه
مقاله نانورس
مقاله پوست بادام
مقاله پلی پروپیلن
مقاله پراش اشعه ایکس
مقاله میکروسکوپ الکترونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشگری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: تاج دینی آژنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام – پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پودر پوست بادام در سه سطح ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درصد و نانورس در سطوح ۰، ۲٫۵ و ۵ درصد استفاده گردید، همچنین مالئیک انیدرید پلی پروپیلن به میزان ۲ درصد در تمام ترکیب ها بکار برده شد؛ سپس نانوکامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از مخلوط کن دوماردونه ناهمسوگرد و دستگاه قالب گیری تزریقی ساخته شد. آزمون های مکانیکی شامل کشش، خمش، ضربه و سختی و آزمون های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت ۲ و ۲۴ ساعت اندازه گیری شد. همچنین آزمایش XRD به منظور تعیین نحوه پراکنش نانورس در چندسازه های ساخته شده و تهیه عکس های میکروسکوپ الکترونی SEM به منظور بررسی سطوح شکست نیز انجام گردید. نتایج نشان دادند که حضور نانورس اثر معنی داری بر روی مدول های الاستیسیته خمشی و کششی ندارد و از طرفی حضور نانورس باعث کاهش مقاومت های خمشی و کششی شد. سختی و دانسیته کامپوزیت ها از پلاستیک خالص بالاتر بود و مقاومت به ضربه تمامی کامپوزیت ها از پلاستیک خالص پایین تر بود. با توجه به نتایج آزمون های فیزیکی می توان نتیجه گرفت که حضور نانورس اثر معنی داری بر روی کامپوزیت ها نداشته است (P<0.05). البته الگوی پراش اشعه ایکس نشان داد که فرم نانو کامپوزیت از نوع ساختار بین لایه ایست، همچنین نتایج مورفولوژی نشان می دهد که نمونه های حاوی ۲٫۵ درصد نانورس و ۳۵ درصد پوست بادام دارای بالاترین آرایشIntercalation  و بهترین پراکنش هستند.