مقاله تاثیر دیپلماسی عمومی آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی از سال ۲۰۱۱-۲۰۰۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۷۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر دیپلماسی عمومی آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی از سال ۲۰۱۱-۲۰۰۷)
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افکار عمومی
مقاله امنیت سیاسی
مقاله دیپلماسی عمومی
مقاله ج. ا. ایران
مقاله امنیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوستین چی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: بالازاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تحولات در حوزه قدرت و روابط بین الملل، دیپلماسی عمومی مطرح شد. با درک این تحولات از سوی مسوولان آمریکا و تغییر رویکرد آنها از سخت افزارگرایی به نرم افزارگرایی در پایان دوره ریاست جمهوری بوش پسر و به ویژه با به قدرت رسیدن اوباما که با شعار تغییر آغاز گردید، اهمیت دیپلماسی عمومی آمریکا دوچندان شده است. اکنون آمریکا، تلاش دارد تا با مشروعیت زدایی و تغییر رفتار سیاسی، امنیت سیاسی ایران را مورد خدشه قرار دهد و در نهایت، براندازی نظام اسلامی را نظاره گر باشد. نویسندگان، ۴۰ نفر را به عنوان جامعه نمونه انتخاب نمودند و در بین آنها پرسشنامه ای توزیع کردند. پرسشنامه این تحقیق، شامل ۲۵ پرسش بود، ولی چون تعدادی از پرسش های پرسشنامه پژوهش، دو کارکردی بود و به بررسی دو پرسش فرعی پژوهش نیز پرداخته بود، این امر موجب شده تعداد پرسش ها در پرسشنامه به ۳۰ پرسش افزایش یابد. در این تحقیق از طیف لیکرت برای پاسخ به پرسش ها استفاده شده است. یافته های مقاله، بیانگر آن است که کنش راهبردی دیپلماسی عمومی آمریکا، در برخورد با ج. ا. ایران به نتیجه مطلوب و موثری نرسیده است.