مقاله تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر سیاست خارجی: تبیین راهکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم سیاسی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر سیاست خارجی: تبیین راهکارها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیپلماسی
مقاله رسانه ها
مقاله سیاست
مقاله سیاست خارجی
مقاله ابزارهای رسانه ای
مقاله راهکارهای دیپلماسی رسانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله تلاش می کند تا به مساله تاثیری گذاری نوین رسانه ها بر سیاست به ویژه سیاست خارجی بپردازد. پژوهش پیش رو با معرفی چندین نظریه در مورد تاثیرات متقابل رسانه ها و سیاست کوشیده است تا از این نظریات به نحو شایانی در راه تبیین موضوع مورد بررسی خود استفاده نماید و با بهره گیری از حقایق تاریخی در مورد کاربرد رسانه ها در سیاست، به ویژه سیاست خارجی، سعی نماید، تبیین مطلوبی از تاثیرات انواع رسانه ها در سیاست ارائه نماید و به این لحاظ از روشی تاریخی- توصیفی بهره می برد. مقاله پیش رو با ارائه راهکارهایی در مورد افزایش نقش آفرینی رسانه ها بر سیاست خارجی تلاش نموده است تا ابزارهای کاربردی بهره برداری از رسانه های مختلف به سیاستمداران و مسئولان را معرفی نماید.